Despre „Literacum”

Centrul Studenţesc de Cercetare Literacum (CSCL) este o iniţiativă a studenţilor Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, născută din dorinţa lor de a-şi împărtăşi, într-un cadru adecvat, propriile idei şi creaţii, materializate în proiecte de cercetare ştiinţifică şi nu numai.

Obiectivul său fundamental îl constituie activitatea ştiinţifică studenţească de performanţă în domeniul studiilor literare, în special în sfera literaturii române.

Astfel, CSCL realizează periodic diverse întâlniri și dezbateri tematice moderate de studenți, activitatea curentă a grupului fiind reflectată în revista online „Literacum”.

De asemenea, CSCL organizează în fiecare an „Colocviul Literacum”, veritabilă propedeutică pentru participarea membrilor săi la colocviile naţionale studenţeşti de profil.

Totodată, centrul are în vedere colaborarea cu organisme similare din celelalte universităţi.

CSCL este deschis tuturor celor care doresc să se implice în dezbaterile pe care le vom propune, să publice studii în revista noastră, să participe la colocvii, ateliere şi alte manifestări ştiinţifice prin care vom încerca să dinamizăm viaţa studenţească a studenților filologi timişoreni.